1

استفاده از شش قالی ماشینی استراتژی‌هایی مانند حرفه‌ای‌ها

News Discuss 
در اين مطلب مي خوانيم: صنعـت توليـد فـرش ماشـيني در حـدود سي سـال پيش در كشور ما راهاندازي شـد، تـا پيش از اين زمان اغلـب افـراد از فرش دسـتباف اسـتفاده مي كردند و در بيشتر خانهها يـك دار قالي بافي وجود داشت و معمولاً همه خانوادهها فرش موردنياز خود https://bit.ly/3SHMb7Y

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story